Ważne daty

Rok 2012

1stKSICC 2

W roku 2012 dla uczczenia 130. rocznicy urodzin patrona Towarzystwo ogłosiło

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego.

 

Konkurs zorganizowany został we współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Przedmiotem był utwór na wielką orkiestrę symfoniczną (10-16 min).

Jury złożone z członków Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w składzie: Eugeniusz Knapik – przewodniczący, Krzysztof Meyer, Rafał Augustyn, Sławomir Czarnecki rozpatrzyło prace kompozytorskie, które napłynęły z całego świata (ze wszystkich kontynentów) w rekordowej liczbie 176 (!).

Prace napłynęły z następujących krajów: Polska (28), Włochy (21), Niemcy (12), Stany Zjednoczone (12), Japonia (11), Wielka Brytania (10), Korea (8), Grecja (7), Hiszpania (6), Irlandia (6), Rosja (6), Chiny (5), Francja (4), Kanada (4), Szwecja (4), Węgry (4), Australia (3), Brazylia (3), Argentyna (2), Chorwacja (2), Meksyk (2), Rumunia (2), Cypr (1), Czechy (1), Dania (1), Izrael (1), Malezja (1), Maroko (1), Portugalia (1),Serbia (1), Słowacja (1), Syria (1), Szwajcaria (1), Ukraina (1), Turcja (1), Mauritius (1).

 

 

Laureaci Konkursu 2012: 

I Nagroda – Oscar Prados Sillero (Hiszpania)
II Nagroda – Paolo Boggio (Włochy)
III Nagroda – Ryuji Kubota (Japonia)
Wyróżnienie – Ralf Gawlick (USA)

 

Konkurs odbywać się będzie w cyklu 3-letnim.