Wydarzenia

2.09.2021

SZANOWNI PAŃSTWO,

DRODZY CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO


27 stycznia 2021 roku minęła kadencja obecnego Zarządu TMKSZ. 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany do ustawy prawo o stowarzyszeniach dodając poniższe przepisy w art. 10 prawa o stowarzyszeniach:

(...) 1f.  Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z tym planujemy zorganizowanie walnego zjazdu wraz z powołaniem nowych władz po odwołaniu stanu zagraożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Do tego czasu obecny Zarząd zobowiązał się  do dalszej pracy na rzecz zachowania ciągłości Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego i realizacji jego podstawowych statutowych działań oraz do przygotowania w wersji elektronicznej sprawozdania  z działań w latach 2018-2021. 

Licząc na zrozumienie pozostajemy z życzeniami zdrowia.


Za Zarząd TMKSZ

Prezes
dr hab. Arkadiusz Kubica