Wydarzenia

21.09.2022

Na walnym zjeździe członków w dniu 21 września w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach został powołany nowy Zarząd Towarzystwa, który ukonstytuował się w następującym składzie: 

Prezydium Zarządu: Piotr Sałajczyk (Prezes), Arkadiusz Kubica (Wiceprezes), Eugeniusz Knapik (Wiceprezes), Agnieszka Nowok-Zych (Sekretarz),  Katarzyna Pleśniak (Skarbnik).

Członkami Zarządu zostali: Joanna Domańska, Alicja Nawrat, Marek Szlezer, Jarosław Mamczarski.

Serdecznie gratulujemy!