Zarząd

Karol Rafał Bula

K.Bula1dr phil. 

 

W 1959 roku ukończył studia teorii w PWSM w Katowicach, w 1965 r. studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie. W latach 1966-1971 pracował jako redaktor (od 1968 kierownik Redakcji Encyklopedycznej) w PWM w Krakowie, w latach 1972 -1995 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach (historia muzyki, socjologia muzyki, metodyka wychowania muzycznego). Jako referent brał udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. Wykaz ważniejszych publikacji obejmuje ponad 55 pozycji (w tym niemieckojęzyczne i angielskojęzyczne) oraz redakcję kilku książek.
Od 1958 współpracował jako komentator muzyki z Filharmonią Śląską w Katowicach i innymi filharmoniami w kraju, a także z PR i TVP. Do chwili obecnej prowadzi działalność publicysty muzycznego w wielu czasopismach fachowych i społeczno – kulturalnych.
Od 1969 przez ponad dwadzieścia lat kierował Komisją ds. Upowszechnienia Muzyki wśród Dzieci i Młodzieży przy ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a w latach 1980-2002 był członkiem Zarządu Głównego SPAM w Warszawie.
Do dnia dzisiejszego pełni funkcje: Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu (od 1994 - 6 ostatnich edycji), członka (od 2007 r. przewodniczącego) Jury Nagrody SPAM „Orfeusz” na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (od 1980).
Za swoją działalność został wyróżniony m. in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1969), Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (1972), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Złotą Odznaką Polskiej Sekcji ISME (1979), Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).
Dr Karol Bula sprawował funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego przez 5 kadencji, od 1994 roku.
W uznaniu zasług Walny Zjazd Towarzystwa w 2011 nadał mu godność członka honorowego oraz tytuł Prezesa Honorowego.