Spis kompozycji
 • 9 preludiów op. 1 na fortepian (1899-1900)
 • 4 Etiudy op. 4. (1900 – 1902)
 • Wariacje b-moll op. 3 na temat własny (1901-1903)
 • Wariacje h-moll op. 10 na polski temat ludowy (1900-1904)
 • I Sonata op. 8 (1903-1904)
 • Fantazja C-dur op.14 (1905)
 • Preludium i fuga cis-moll (1905-1909)
 • II Sonata A-dur op. 21 (1910-1911)
 • Metopy op. 29, trzy poematy :1. "Wyspa syren", 2. "Kalipso", 3. "Nauzykaa". (1915)
 • Maski op. 34 trzy utwory :1. "Szeherezada", 2. "Błazen Tantris", 3. "Serenada Don Juana" (1915-1916).
 • 12 Etiud op. 33 (1916)
 • III Sonata op. 36 (1917)
 • 20 Mazurków op. 50 (1924-1925)
 • Walc romantyczny (1925)
 • 4 Tańce polskie 1. Mazurek, 2. Krakowiak, 3. Oberek, 4. Polonez (1926)
 • 2 Mazurki op. 62 (1933-1934)
 • 6 pieśni op. 2 do słów K. Tetmajera (1900-02)
 • Trzy fragmenty z poematów J. Kasprowicza op. 5 (1902)
 • Łabędź op. 7, pieśń do słów W. Berenta (1904)
 • 4 pieśni op. 11 do słów T. Micińskiego (1904-05)
 • 5 pieśni op. 13 do słów R. Dehmela (1905-07)
 • 12 pieśni op. 17 do słów R. Dehmela (1907)
 • 6 pieśni op. 20 do słów T. Micińskiego (1909)
 • Bunte Lieder (Barwne pieśni) op. 22 (1910)
 • Des Hafis Liebeslieder (Pieśni miłosne Hafiza) op. 24 do słów H. Bethego wg poezji arabsko-perskich (1911)
 • Das Grab des Hafis (Grób Hafiza) wersja na głos i fortepian nru 8 z „Pieśni miłosnych Hafiza” op.26 na głos i orkiestrę, (1914)
 • Pieśni księżniczki z baśni op. 31 do słów Z. Szymanowskiej (1915)
 • 3 pieśni op. 32 do słów Dymitra Dawydowa (1915)
 • 4 pieśni op. 41 do słów Rabindranatha Tagore (1918)
 • Pieśni muezina szalonego op.42 do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1918)
 • Słopiewnie op. 46 bis, pięć pieśni do słów Juliana Tuwima (1921)
 • Trzy kołysanki op. 48 (1922)
 • Rymy dziecięce op. 49, 20 piosenek do słów Kazimiery Iłłakowiczówny (1922-1923)
 • Idom se siuhaje dołu, śpiewajęcy... (Pieśń Siudajów z baletu „Harnasie”) do słów ludowych (1924)
 • Dwie pieśni baskijskie op. 44 do słów ludowych (1925)
 • 7 pieśni op. 54 do słów Jamesa Joyce’a (1926)
 • Vocalise-Étude (1928)
 • Pieśni kurpiowskie op. 58 do słów ludowych (1930-32)
 • Sonata d – moll op. 9 na skrzypce i fortepian (1904)
 • Trio op. 16 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę (1907) - rękopis zaginął
 • Romans D-dur op. 23 na skrzypce i fortepian (1910)
 • Mity op. 30 na skrzypce i fortepian, trzy poematy :1. "Źródło Aretuzy", 2. "Narcyz", 3. "Driady i Pan" (1915)
 • Nokturn i Tarantela op. 28 na skrzypce i fortepian (1915)
 • Kwartet smyczkowy C-dur op. 37 (1917)
 • Trzy kaprysy Paganiniego op.40, opracowanie na skrzypce i fortepian (1918)
 • Kołysanka (La berceuse d'Aїtacho Enia) op. 52 na skrzypce i fortepian (1925)
 • Pieśń Roksany (z II aktu opery Król Roger) na skrzypce i fortepian, transkrypcja P. Kochańskiego (1926)
 • II Kwartet smyczkowy op. 56. (1927)
 • Taniec z Harnasiów transkrypcja kompozytora i P. Kochańskiego (1931)
 • Pieśń kurpiowska na skrzypce i fortepian (nr 9 z op. 58), transkrypcja kompozytora i P. Kochańskiego (1931)
 • Uwertura koncertowa E-dur op. 12. 1904-1905 (przeinstrum. 1913)
 • I Symfonia f-moll op. 15 (1906-1907) Rękopis
 • II Symfonia B-dur op. 19. (1909-1910, przeinstrum. 1936)
 • III Symfonia "Pieśń o nocy" op. 27 na tenor (lub sopran), chór mieszany i orkiestrę do słów Mewlany Dżalaluddina Rumiego (Persja XII w.) w przekładzie T. Micińskiego. (1914-1916)
 • I Koncert skrzypcowy op. 35. (1916)
 • IV Symfonia (Symphonie concertante) op. 60 na fortepian i orkiestrę. (1932)
 • II Koncert skrzypcowy op. 61. (1932-1933)
 • Salome op. 6 – (na sopran) do słów J. Kasprowicza. (ok. 1905, przeinstrum. 1912) rękopis zaginął
 • Penthezilea op. 18 – (na sopran) do słów S. Wyspiańskiego (1908, przeinstrum. 1912)
 • Des Hafis Liebeslieder(Pieśni miłosne Hafiza) op. 26 do słów H. Bethego wg poezji arabsko-perskich, nr 1-3 zaczerpnięte z op. 24 i zinstrumentowane (1911-1914)
 • Słopiewnie op. 46 bis do słów J. Tuwima. Instrumentacja pieśni op.46 bis z fortepianem (1921 - 1928)
 • Pieśni księżniczki z baśni op. 31 do słów Z. Szymanowskiej. Instrumentacja pieśni nr 1, 2, 4 z op.31 z fortepianem (1915-1933)
 • Pieśni muezina szalonego op. 42 (na sopran) do słów J. Iwaszkiewicza. Instrumentacja pieśni 1, 4, 5, 6 z op.42 z fortepianem (1918-1934)
 • 6 Pieśni ludowych (kurpiowskie) na chór mieszany (1928-1929)
 • Demeter op. 37 bis na alt, chór żeński i orkiestrę do słów Z. Szymanowskiej (1917-1924)
 • Agawe op 38 na sopran, chór mieszany i orkiestrę do słów Z. Szymanowskiej (1917) utwór nie dokończony
 • Stabat Mater op. 53 na sopran, alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę do słów sekwencji średniowiecznej w przekładzie J. Jankowskiego. (1925-1926)
 • Veni Creator op. 57 na sopran, chór mieszany, organy i orkiestrę do słów S. Wyspiańskiego. (1930)
 • Litania do Marii Panny op. 59, dwa fragmenty na sopran, chór żeński i orkiestrę do słów J. Lieberta (1930-1933)
 • Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69 operetka w trzech aktach do libretta J. Krzewińskiego-Maszyńskiego. (1908-1909).
 • Hagith op. 25, opera w jednym akcie do libretta F. Dörmanna. (1912-1913)
 • Mandragora op. 43, pantomima w 3 sprawach na małą orkiestrę i tenor solo do scenariusza R. Bolesławskiego i L. Schillera. (1920)
 • Król Roger (Pasterz) op. 46, opera w trzech aktach do libretta kompozytora i J. Iwaszkiewicza (1918 – 1924)
 • Kniaź Patiomkin op. 51, muzyka na małą orkiestrę i chór męski do V aktu dramatu T. Micińskiego. (1925)
 • Harnasie op. 55, balet - pantomima w dwóch odsłonach z epilogiem na orkiestrę, chór mieszany, tenor solo do scenariusza kompozytora i J. M. Rytarda. (1923-1931) , wyciąg na 2 fortepiany – G.Bacewicz (1935)