Important dates

Rok 2017

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego obchodzi w roku 2017 jubileusz 40 - lecia działalności (rok założenia 1977), który zostanie zainaugurowany 1 marca w Katowicach.

szymanowski40

Komitetowi Honorowemu obchodów przewodniczy Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda
Skład Komitetu:
- Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (Przewodniczący Komitetu Honorowego) Andrzej Duda
- Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński
- Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa
- Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
- Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk
- Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula
- Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
- JM Rektor AM Katowice prof. dr hab. Władysław Szymański
- Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojaczek
Wydarzenia jubileuszowe:
- 20. Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego - AM Katowice - marzec 2017
- 40. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem - lipiec / sierpień 2017
- II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego, Katowice - wrzesień 2017
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku" Zakopane / Katowice - październik 2017

 KancPrez

 Odp. członkostwo w KH Ministra KiDN 677