1%
1%

Towarzystwo prowadzi działalność non-profit i uzyskało status organizacji pożytku publicznego co oznacza, że wszelkie darowizny, dotacje i inne datki Towarzystwo przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych.

Przekazując 1 %  Swojego podatku możecie Państwo wesprzeć działalność Towarzystwa.
Wystarczy podać w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 0000085929

Darowiznę pieniężną w dowolnej kwocie można również przekazać bezpośrednio na konto Towarzystwa:

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice
47 1540 1128 2112 7004 6528 0001

Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy!